Cătălin Hrimiuc

cristal optic, sticlă, metal, ceramică, sculptură, vitraliu, design de interior, restaurare

DSC07065
Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, promoţia 1985, secția Ceramică-Sticlă-Metal, specialitatea Arta sticlei.  Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Lucrări în colecții particulare și muzee din Japonia, Olanda, Germania, Danemarca, Italia, Franța, Belgia, Canada, Elveția și România.

Hrimiuc. Sculptură în cristal optic, expoziție personală, 19 mai-30 iunie 2013, Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia (Ghețărie). Curator: Doina Mândru. Video
“Cătălin Hrimiuc – O operă de cristal” – Senso TV Arte

Expoziții personale
1987 – Hanul cu Tei, București
1989 – Galateea, București
1998 – Căminul Artei, București
1990 – Galeria Arnold-Jotzu, Germania
1991 – Rathaus, Bad Homburg
1992 – Zeunix Studio, Bruxelles, Belgia
1993-1994 – Geldrop, Olanda
2011 – Centrul Cultural Arcuș, România

Expoziții de grup
1985-1990  – Salonul de artă decorativă, București
1986-1989 – Salonul sticlei și ceramicii, Muzeul Colecțiilor, București
1988 – Trienala de arte decorative, București/ Sticla, formă și culoare – Orizont, București
1989 – Recipient, Orizont, București
1991 – Arta decorativă, Orizont, București/ Sticla – Orizont, București
1993-2000  –Expoziție de grup, Muzeul Literaturii Române, București
2000 – Apa, Muzeul Literaturii Române, București
1997-2011 – Artiști sticlari din România, Salonul sticlei
2010-2011 – Salonul de arte decorative, Muzeul Național Cotroceni
2011 – Salonul sticlei, Orizont, București
—–
1986 – Quadrienala de arte decorative, Erfurt, Germania
1988 – Arta românească, Moscova și Berlin
1988-1998 – Bienala internațională de la Kanazawa, Japonia
1990 – România salută Europa, expoziție itinerantă prin capitalele europene
1991 – 10 artiști români la Paris
1991-1992 – Arta românească, Rathaus, Bad Homburg și Braas, Germania
1992 – Sculptură în piatră, Den Steenen Poort, Walkenswaard, Olanda
2000 – Artă plastică românească, Expoziția mondială de la Hamburg, Germania
2011 – Expoziție și târg internațional de artă, Moscova
2012 – European Glass Context, Bornholm, Danemarca

Sticla lui Hrimiuc concentrează datele unei ştiinţe a meşteşugului acestuia complicat care aminteşte pe artistul Renaşterii, niciodată mulţumit de ceea ce izbutea să smulgă focului; el caută, încearcă, experimentează mereu vrând să desluşească alte înfăţişări ale transparenţei. Înnobilat de flacără, umilul nisip devine la el lumină şi transparenţă.
Dan Grigorescu, Catalogul expoziţiei personale Cătălin Hrimiuc, 1989.

WP_001574

Sticla este pentru el în acelaşi timp simbol al purităţii şi al bucuriei de a trăi. Hrimiuc cunoaşte pericolul frumuseţii materialului, sticlei şi de aceea înţelege să combată acest pericol şi să evite alunecarea într-un decorativism superficial. Privitorul este în permanenţă surprins de discrepanţa aparentă dintre volumul corpurilor abstracte din sticlă şi caracterul uşor şi elegant al acestora”.
Christina Schroeter , Muzeul de Artă Decorativă Frankfurt pe Main, 1990.

WP_001584

Materialul predilect al sculptorului este sticla optică. O materie pretenţioasă, gravă, solemnă şi suficientă sieşi, o materie care cu greu se lasă pătrunsă de tăişul dălţii sau al minţii.
Daniel Nicolescu, “Observator cultural”, 2000.

WP_001589

Cătălin Hrimiuc continuă să folosească materialul său de predilecţie, sticla optică, înfăţişându-ne un ciclu unitar de lucrări având ca supratemă metaforică lumina. (…). Este în această alegere şi un elogiu adus transparenţei, calitate de seamă a materialului în care lucrează, în sensul alcătuirii unui spaţiu vibrat de lumină în jurul ideii directoare în care fiecare element este o parte integrantă dintr-un environment nu lipsit de conotaţii simbolice. Căci semnele pe care Hrimiuc le gravează parcă în chiar interiorul acestor blocuri de „lumină solidificată” sugerează o serie necunoscută sau elemente ale unei decoraţiuni care a aparţinut unei civilizaţii dispărute.
Andrei Pintilie, Ochiul în ureche”, Editura Meridiane, Bucureşti, 2002.

WP_001610WP_001613

Sensibil şi inspirat, un alchimist cu multă ştiinţă în amestecarea, în retorte imaginare, a substanţelor producătoare de lichid vitros, Cătălin Hrimiuc uimeşte la fiecare nouă apariţie a sa cu o suită de lucrări proaspete.
I-am observat evoluţia încă de la debut şi de atunci ne leagă o caldă şi statornică prietenie. Dar, atunci când sunt confruntat cu opera sa, prietenia înceteaza – ori, mai degrabă, este eclipsată de profesiunea criticului ce solicită obiectivitate şi impune o analiză, cu rigoare şi pertinenţă, a obiectului.
Cătălin Hrimiuc este şi sculptor şi artist decorator, cumulând priceperea cioplitorului în piatră sau a modelatorului în lut cu aceea a plăsmuitorului de obiecte agreabile, destinate interiorului. Descendent al lui Lalique, Gallé şi Tiffany, el vehiculeaza sticla opalescentă şi cristalul cu simţul picturalităţii caracteristic coloristului înnăscut. Forme ciudate, de factură organică – care trimit la erele primordiale -, sau elegante pinioane de catedrală gotică, mirifice suprafeţe acvatice ori avântate piscuri muntoase, sunt tot atâtea propuneri de obiecte investite cu subtilă tactilitate şi ideatică imanentă pe care Cătălin Hrimiuc ştie să le plămădească, printr-o generozitate a spiritului său de etern copil jucăuş. Căci numai din joc poţi obţine o creaţie care să asigure perenitatea!
Adrian Silvan Ionescu, 11 ianuarie 2012

Catalin HrimiucCatalin Hrimiuc

Prezenţă remarcabilă în mari expoziţii internaţionale dedicate Glass artei, Cătălin Hrimiuc a închinat 25 de ani explorării sticlei optice, nobil şi pur material care cere artistului viziune în abordare, concentrare în execuţie, perfecţiune în finisare şi, peste toate,  imaginaţie.  Aceasta este gata oricând să intervină pe parcursul elaborării pentru ca partea tehnică, majoră în naşterea obiectului, să nu invoce, nici să exprime  industrialul. O  sensibilitate gravă, cu ample valenţe poetice îl fereşte peremptoriu pe Cătălin Hrimiuc de spectrul industrialului. Secreta sa elaborare reuneşte alchimic viziunea arhitectonică, mereu clară, afirmând certe valenţe monumentale, cu delicata gravură în sticlă, intervenţie ascunsă în inima materialului ori în fundamentul său translucid. De acolo, ceea ce pare detaliu, urmă geologică sau tegument, devine sine şi adevăr relevat, hieroglifă cuprinsă şi restituită în lumină cu subtile irizări şi opalescenţe. Obiectul devine, astfel, însemnat nevăzut dar indelebil, Hrimiuc, doar prin logodna mistică dintre tekné şi Psyché.
Doina Mândru, vernisajul expoziției “Hrimiuc”, 19 mai 2013.

Expoziție de sculptură în cristal optic: Cătălin Hrimiuc la Palatele Brâncovenești
Cătălin Hrimiuc expune cristal optic în Ghețăria de la Mogoșoaia
A XII-a ediție a Salonului Național de Artă decorativă, Muzeul Național Cotroceni, 2012
European Glass Art

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s